Depression

De fleste kender følelsen af at være trist eller have mistet modet for en periode. Har du en depression, er dette ofte en konstant følelse. Mange med depression, beskriver det som, at livet bliver gråt, og at det er svært at finde glæde i de ting, der før gjorde én glad. Det kan føre til, at du ikke kan præstere eller være som du plejer. Måske fordi du gennem længere tid har præsteret for meget eller at din hjerne konstant har været på overarbejde grundet bekymringer eller overtænkning. Depression kan være utrolig kompleks, og der er sjældent kun én udløsende faktor.

Depression er den mest udbredte psykiske sygdom i Danmark. I løbet af livet oplever 15-25 % af alle kvinder og 7-12 % af alle mænd at få en behandlingskrævende depression. Børn og unge kan også få en depression. Forskellen på almindelige perioder med tristhed og depression er, at depression er konstant og vedvarende i mere end 14 dage. Depressioner kan være meget forskellige, men måske oplever du nogle af symptomerne i form af manglende energi, søvnbesvær eller modsat sover for meget.

 

Derudover oplever du måske nedtrykthed, manglende lyst, nedsat selvfølelse, selvbebrejdelser, skyldfølelse, håbløshed, irritabilitet, ændring i appetit eller vægt. Eller du føler måske ligegyldighed eller har lyst til at græde hele tiden samt hukommelses eller koncentrationsbesvær.

sunlight through birch leaves

Sygdommen kan således være forskellig fra person til person, og sværhedsgraden af symptomerne bestemmer, om depressionen kategoriseres som lettere, moderat eller svær. En ubehandlet lettere depression går i de fleste tilfælde over af sig selv i løbet af et halvt til et helt år, men behandling kan afkorte forløbet betydeligt (Kilde: www.bedrepsykiatri.dk). Forskning viser desuden, at har du en let til moderat depression er psykoterapi den mest effektive behandlingsmetode. Når du har depression af moderat til svær grad kan der være behov for at supplere den psykoterapeutiske behandling med antidepressiv medicin, som kan udskrives af egen læge eller psykiater. Lider du af en depression er det samtidig vigtigt, at du er åben overfor mig omkring selvmordstanker eller planer, så jeg kan hjælpe dig med at forebygge selvmordsforsøg.

 

Oplever du at have gentagende depressioner og tidligere har fået behandling uden den store effekt, kan jeg udrede dig for, om der ligger en underliggende personlighedsforstyrrelse bag. Se afsnittet om personlighedsforstyrrelser.

 

Vil du vide mere:

Kontakt mig

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.