Sorg

Sorg er en naturlig del af livet og et livsvilkår for alle. Sorgen kan føles ensom og smertefuld, men er samtidig en helt naturlig reaktion, som vi oplever, når vi mister noget eller nogen, der er betydningsfuldt for os. Det kan være en elsket person, som dør, men også sygdom, skilsmisse, barnløshed, tab af job eller venskaber, der går i stykker. I et naturligt og helende sorgforløb udvikler sorgen sig over tid, og munder ud i, at man accepterer tabet og det integreres som værende en del af os. I komplicerede sorgforløb aftager sorgreaktionen ikke, men forbliver intens og invaliderende og kan have stor betydning for oplevet glæde, livskvalitet eller mening med livet.

Selv om der er en række typiske træk ved sorgreaktioner, er sorgen unik for hver enkelt af os. Engang var tesen, at sorg bestod af nogle forskellige faser, som man skulle igennem, før man kunne lægge sorgen bag sig. Men nyere forskning viser, at sorg er meget mere individuelt, end vi troede, da det at miste en forælder eller at være barnløs kan betyde meget forskelligt, afhængigt af hvem vi er.

 

Sorg kan udløse flere forskellige symptomer. Ofte reagerer kroppen først med stresshormoner, som gør den sørgende opkørt og anspændt. Samtidig drænes kroppen for ”lykkehormonet” oxytocin og man kan derfor opleve manglende lystfølelse eller nedtrykthed. Mange har svært ved at sove og koncentrere sig, og man kan have et nedsat immunforsvar. Psykisk kan man være plaget af meningsløshed, savn og længsel. Det er også almindeligt, at sørgende trækker sig fra social kontakt. Samtidig kan man opleve mere eksistentielle symptomer, såsom overvejelser om der overhovedet er en mening med livet, hvilket igen kan føre til selvmordstanker eller selvmordsforsøg.

Kilde: Mai-Britt Guldin, klinisk psykolog og seniorforsker i sorg på Aarhus Universitetshospital

Langt de fleste sørgende oplever, at den bedste hjælp, de kan modtage er den støtte, de får fra deres netværk. Dette kan nogle gange være kompliceret, hvis netværket ligeledes er ramt eller at du har en oplevelse af, at du skal hjælpe andre før du selv kan ”tillade” dig at åbne op for din egen sorg. Samtidig viser forskningen, at psykoterapi er en virksom behandling, hvis der er tale om en komplekssorg eller at der er risiko for, at man kan få en kompleks sorgreaktion.

 

Vil du vide mere:

Kontakt mig

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.