Personlighedsforstyrrelser

De fleste af os har et ønske om at have gode nære relationer til andre. Relationer som kan berige vores hverdag med glæde og vitalitet, men når forholdet til andre er præget af konflikt eller afstand/tilbagetrækning kan det føre til stor vrede, frustration, tristhed og ensomhed. Nogle mennesker oplever dette i kortere perioder i deres liv, f.eks. når de er under stort pres, eller når de er i krise. For andre har dette mere eller mindre stået på siden ungdommen eller den tidlige voksenalder og har haft store konsekvenser i forhold til deres evne til at gennemføre uddannelser, have et stabilt job, uden gang på gang at gå ned med stress, eller at opleve gentagende perioder med angst og depression uden at opleve den store effekt af behandlingen.

En personlighedsforstyrrelse er en forstyrrelse i udviklingen af personligheden. Vi har alle en personlighed. Den består af en række karaktertræk. De kommer til udtryk i den måde vi lever, tænker, reagerer og udtrykker følelser på. Personligheden er samtidig udtryk for den måde, personen ser på sig selv i forhold til andre. Personer med personlighedsforstyrrelser kan reagere meget forskelligt på deres oplevelse af sig selv og andre. Nogle er ekstremt hæmmede og undgår helst sociale arrangementer eller samvær med andre af frygt for at blive kritiseret eller afvist (ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse). Andre kan være meget styret af deres impulser, truer med selvmord, have tendens til selvskade, have et svingende og lunefuldt humør og give meget kraftigt udtryk for deres følelser (borderline personlighedsforstyrrelse).

 

Det anslås at ca. 6-10 % af Danmarks befolkning lider af én eller flere personlighedsforstyrrelser, som kan variere i sværhedsgrad og lidelsestryk. Heraf er ængstelig evasiv og borderline personlighedsforstyrrelse de hyppigst forekomne og dem der findes de bedste og mest effektive behandlingsmetoder til. Se under behandlingsmetoderne Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) og Meta kognitiv Interpersonel terapi (MIT).

Grænsen mellem ”at være normal” og lide af en personlighedsforstyrrelse er flydende og mange søger behandling af andre årsager såsom misbrug, spiseforstyrrelse, selvskade, angst eller depression. Når de får stillet diagnosen personlighedsforstyrrelse kan nogle føle sig ramt på sin personlighed og sat i bås eller frygter stigmatisering. Det er i så fald vigtigt at huske på, at man udover sin personlighedsforstyrrelse også kan have mange ressourcer, men at de ofte bliver overskygget af de indre- og relationelle problemer man har. Samtidig er det for mange en stor lettelse at finde ud af, at man ikke er alene, og der er mange andre i samme båd. Ved at få sat ord på de vanskeligheder du oplever at have, kan det måske blive nemmere at forstå dig selv og for andre at forstå dig.

 

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at fremhæve, at der er hjælp at hente og at langt de fleste oplever at en psykoterapeutisk behandling øger deres livskvalitet og forbedrer deres sociale samspil; særligt med deres nærmeste.

 

Ønsker du at blive behandlet i psykiatrien for din personlighedsforstyrrelse kræver det, at du først har været i behandling i primærsektoren ved privatpraktiserende psykolog eller psykiater.

 

Vil du vide mere:

Kontakt mig

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.