Priser & Vilkår

Individuel samtale (45 min.)
1200 kr.
1200 kr.
Første samtale (60 min.)
1400 kr.
1400 kr.
Samtaler online eller pr. telefon (45 min.)
1200 kr.
1200 kr.
Parterapi (60 min.)
1500 kr.
1500 kr.
Individuelsupervision (60 min.)
1500 kr.
1500 kr.
Gruppesupervision (60 min.)
1900 kr.
1900 kr.
2000 KR.
Undervisning (60 min.)
2500 kr.
2500 kr.

Erklæringer takseres efter tidsforbrug

Priserne justeres hvert år efter 1/1

Afregning foregår via kontooverførsel efter hver samtale.

Reg. nr. 7620 Konto nr. 0001040508

 

Kontanter modtages ikke.

 

Vær opmærksom på, at jeg  ikke har overenskomst med sygesikringen, hvormed henvisning fra egen læge ikke kan benyttes.

Afbudsregler

Afbud gives senest 24 timer før den planlagte konsultation. Ved senere afbud og ved udeblivelse opkræves det fulde beløb for den bestilte session.

Økonomisk tilskud

Lægehenvisning

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, og du kan derfor ikke benytte lægehenvisning hos mig.

Sygesikringen Danmark

Jeg er autoriseret psykolog, og du kan derfor få tilskud, hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark i gruppe 1, 2 og 5 og at din problemstilling hører inde under én af de 11 henvisningsårsager: https://www.sygeforsikring.dk/tilskud-2021/psykologhjaelp-2021/henvisningsaarsager-2021 Se mere om de tilskud du er berettiget til på: https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp Vær opmærksom på, at såfremt du er under 18 år vil dit tilskud være lidt højere.

Jeg sørger for, at tilskuddet bliver indberettet, og du vil efterfølgende automatisk få det udbetalt af Sygeforsikringen Danmark.

Tilskud via arbejdspladsen

Såfremt din problemstilling er arbejdsrelateret kan din arbejdsgiver få fradrag for ydelsen før skat. Se mere på Skats hjemmeside under ”skattefrie sundhedsydelser”: https://skat.dk/data.aspx?oid=2234878

Tilskud via forsikringsselskaber

Flere forsikringsselskaber (herunder sundhedsforsikringer) eller pensionsselskaber dækker helt eller delvist beløb til psykologbehandling. Det er i den forbindelse vigtigt at undersøge, om de har frit psykologvalg.

Tilskud via en fagforening

Hvis du er medlem af en fagforening, er det som regel også muligt, at du kan få økonomisk støtte til psykologhjælp, hvis det drejer sig om en arbejdsrelateret problemstilling som f.eks. stress. Kontakt derfor din fagforening for at høre, om dine muligheder.

Tavshedspligt

Jeg har naturligvis tavshedspligt, og videregivelse af personfølsomme oplysninger må derfor i udgangspunktet kun ske med dit samtykke. Kun ved helt særlige omstændigheder vil lovgivning kræve videregivelse af personoplysninger uden samtykke. Dette gælder, hvis du eller andre er i åbenlys alvorlig fare. I så tilfælde har jeg pligt til at bryde min tavshed for at forebygge skade.

 

Derudover har jeg skærpet underretningspligt, hvilket betyder, at hvis der er alvorlig bekymring for et barns trivsel og udviklingsvilkår – så har jeg pligt til at underrette det.

 

Såfremt du har brug for refusion fra f.eks. kommuner, forsikringsselskaber eller Sygesikringen Danmark kan jeg af afregningsmæssige årsager, have brug for at videregive oplysninger om dig, såsom personnummer og henvisningsårsag. Du vil selvfølgelig altid være vidende om, hvad denne kontakt drejer sig om.

Journalpligt

I henhold til ”Psykologloven” og i ”Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer” har jeg pligt til løbende at føre journal. Din journal vil indeholde oplysninger om din person, baggrund og andre helbredsmæssige oplysninger, der er vigtige for mig at vide, for på bedst mulig måde at kunne hjælpe dig. Oplysningerne vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt og sikkert.

Kontakt mig

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.