Stress

Angst

Depression

Sorg

Krise & Traumer

Personligheds-forstyrrelser

PAS-Konsulent

Jeg er ansat som PAS-konsulent hos Ankestyrelsen.

 

PAS er en international betegnelse for de forskellige former for vejledning, støtte og rådgivning, der er til adoptivfamilier og adopterede før og efter adoption. Dvs. at såfremt du/I har en bevilling fra Ankestyrelsen til et af nedenstående punkter,  er du velkommen til at kontakt mig.

 

  • Rådgivning til voksen adopterede
  • Matching samtaler (ved barn i forslag)
  • Rådgivning til adoptivfamilier
  • Obligatorisk PAS-rådgivning ved hjemtagelse af et barn (fase 4)
  • Undervisning til fagpersoner (aftalen indgås med Ankestyrrelsen, men der et muligt at ønske en specifik underviser).

 

Husk at medbringe din ansøgning og bevilling til første samtale samt at oplyse, hvor mange timer du evt. har brugt hos anden rådgiver. Vær opmærksom på, at der er en egenbetaling på 100 kr. bort set fra de obligatoriske- og matching samtalerne, som er gratis.

 

Såfremt du ikke har en bevilling er det muligt at ansøge gennem Ankestyrelsen. Se nedenstående link.

 

Læs mere på ankestyrelsen

Closeup nature view of green beech leaf on spring twigs

Supervision

Jeg tilbyder mentaliseringsbaseret supervision individuel eller i gruppe til både psykologer, læger og tværfagligt personale.

I supervisionen lægger jeg vægt på at møde jer med åbenhed og nysgerrighed på netop jeres problemstilling. Jeg tilbyder casebaseret supervision med udgangspunkt i patienten/klienten/borgeren og anvender ofte reflekterende teams med brug af psykoedukation, rollespil og videomateriale.

Jeg er godkendt supervisor i Institut for Mentalisering, Dansk Psykiatrisk selskab og Dansk Psykologforening.

Kontakt mig for at høre mere om mulighederne.

Undervisning

Jeg tilbyder undervisning indenfor særligt mentaliseringsbaseret terapi og personlighedsforstyrrelser, men har du/I et specifikt ønske så er I velkommen til at kontakte mig.

Kontakt mig

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.