Terapeutiske metoder

Overordnet set arbejder jeg eklektisk, hvilket vil sige, at jeg anvender den evidensbaserede metode, som jeg tænker passer bedst til dig og din problemstilling. Jeg vil i løbet af den første eller anden samtale inddrage dig i mine overvejelser omkring valg af metode. Det er nemlig vigtigt for mig, at du får medindflydelse på hvilken terapiretning, du tænker vil passe bedst til dig.

 

Grundlæggende set arbejder jeg psykodynamisk, hvilket vil sige, at jeg til den første samtale gerne vil høre om din baggrund og opvækstvilkår. Dette for bedre at kunne forstå, hvad der ligger til grund for, dine vanskeligheder og den person du er i dag. Drejer din problemstilling sig om stress, angst eller depression, kan der anvendes flere forskellige terapeutiske tilgange herunder kognitiv adfærdsterapi (KAT), metakognitiv terapi (MCT) eller mentaliseringsbaseret terapi (MBT).

 

Ved traumer eller belastninger vil min tilgang være meget afhængig af, hvor traumatiseret du er, og i hvilken fase af krisen du befinder dig i.

 

Såfremt der er tale om en personlighedsforstyrrelse eller relationelle vanskeligheder såsom konflikter i parforholdet, vil jeg altid anbefale MBT.

Mentalisering

Mentaliseringsbaseret terapi er udviklet af Anthony Bateman og Peter Fonagy ved Anna Freud Centeret i London. Mentalisering handler ganske kort om at forholde sig til egne tanker og følelser samt at gøre sig tanker om, hvad der sker inde i andre. Det lyder umiddelbart meget simpelt, men det kan være en utrolig svær kunst, særligt hvis man er under følelsesmæssigt pres i kortere eller længere perioder i ens liv. Ved, gennem terapien, at blive mere bevidst om sig selv og andre, kan man således bedre være i sine følelser og indgå i et mere harmonisk samspil med andre. I terapien vil jeg bede dig om at komme med konkrete eksempler fra din hverdag, hvor du er blevet følelsesmæssigt påvirket og gennem en ikke-vidende og nysgerrig tilgang, vil vi sammen gå på opdagelse i at forstå, hvad der sker inde i dig og arbejde på at få en mere nuanceret forståelse af, hvad der sker inde i andre.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er udviklet af Dr. Adrian Wells og er en forholdsvis ny terapiform, som gennem de seneste par år har vundet stort indpas i Danmark, bl.a. fordi den for mange har en hurtig effekt. Metoden bygger på antagelsen om, at psykisk lidelse skyldes tiden man bruger på at gruble og bekymre sig. Terapien har ikke fokus på at analysere indholdet i dine tanker, f.eks. hvad du tænker og hvorfor, men har i stedet fokus på at identificere de tanker der startede grublerierne (triggertanken) samt tiden du bruger på at bekymret dig (også kaldet CAS). Det er ikke muligt at styre eller kontrollere vores tanker, men vi kan ved at opøve evnen til at have mere fleksibel opmærksomhed, mindske tiden vi bruger på at gruble og derved i høj grad øge det psykiske velbefindende.

 

Tanker er som tog, vi kan ikke styre, hvilke tog der kommer, men vi kan styre, hvilke tog vi stiger ombord på”.

Kognitiv terapi

Det er psykiateren Aron T. Beck, der er grundlæggeren for kognitiv terapi, men terapiretningen er  efterfølgende blevet videreudviklet gennem flere generationer. I kognitiv terapi arbejder man grundlæggende med den kognitive diamant, hvor man ser på sammenhængen mellem tanker, følelser, fysiske reaktioner (kroppen) og den måde vi handler på (adfærd). Der er i terapien fokus på din aktuelle situation samt symptomer og i mindre grad på din fortid. Du vil blive præsenteret for konkrete værktøjer, som du skal arbejde videre med som hjemmeopgave mellem sessionerne.

Kontakt mig

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.