Om mig

Jeg er født i 1977 og uddannet psykolog ved Aalborg universitet i 2005. Jeg er derudover autoriseret og dermed underlagt de etiske retningslinjer udstedet af Psykolognævnet. Ydermere er jeg specialist i psykoterapi med voksne, specialpsykolog i voksenpsykiatri samt godkendt supervisor i Dansk psykologforening.

 

Jeg startede min karriere med at arbejde på en miljøterapeutisk døgninstitution for børn og unge i 5 år. Derefter har jeg arbejdet 2 år i en Distriktspsykiatri og har sidenhen arbejdet 12 år i Psykiatrisk klinik i Roskilde med ikke psykotiske lidelser heraf terapeutisk behandling af angst, depression, traumer og personlighedsforstyrrelser. De seneste år var jeg, som psykologfaglig leder, med til at sætte den faglige retning i klinikken. Undervejs har jeg haft 2 år på et sengeafsnit, hvor jeg, udover patientkontakt, har haft en del pårørendearbejde.

 

Sideløbende med mit arbejde har jeg haft supervisionsopgaver på miljøterapeutiske bosteder og behandlingshjem samt Psykiatriske ambulatorier rund omkring på Sjælland.

Mit kerneområde har i mange år været personlighedsforstyrrelser, og jeg har derfor særlig ekspertise indenfor Mentaliseringsbasseret terapi (MBT) og Metakognitiv interpersonel terapi (MIT).  I den forbindelse har jeg fået en del erfaringer, samt haft undervisning og supervision af metodernes grundlæggere: Anthony Bateman, Sigmund Karterud og Giancarlo Dimaggio og er certificeret på det højeste MBT-niveau godkendt af Anna Freud centeret i London. Derudover har jeg i flere år været bestyrelsesmedlem i Institut for Mentalisering. MBT er, kombineret med den underliggende psykodynamiske forståelsesramme, således fundamentet for min undervisning og supervision. Foruden ovenstående har jeg en uddannelse i Metakognitiv terapi ved Pia Callesen.

I terapeutisk øjemed vil min psykiatriske erfaring samtidigt betyde, at jeg har et særligt blik for at vurdere, om der kan ligge noget andet til grund for tilbagevendende angst eller depression som gør, at der kan være behov for et mere omfattende behandlingstilbud enten hos mig eller i psykiatrien, eller om terapien med fordel kan understøttes af medicinsk behandling udstedt af egen læge eller psykiater.

 

Privat kommer jeg oprindeligt fra Herning, men har boet mange år på Sjælland. Jeg bor nu i Roskilde sammen med min mand, vores datter og en lille bomuldshund. I min fritid er min store interesse yoga og meditation, da jeg oplever, at det giver mig ro og balance i en travl hverdag.

 

Jeg glæder mig meget til at møde dig, så vi sammen kan skabe eller genfinde balancen i dit liv.

Kontakt mig

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.